• lintaserath@gmail.com
Image

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ ลินตัส อีร่า

บริษัท ลินตัส อีร่า จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 ในประเทศไทยและสำนักงานในประเทศอินโดนีเซีย นำเข้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตร โดยทีมงานบริหารที่มีประสบการด้านการส่งออกมากกว่า 15-20 ปี มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งมอบสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าและมุ่งเน้นที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียโดยให้ความรู้ถึงวิธีการปรับปรุงคุณภาพพืชผลทางการเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก และเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะขายพืชผลทางการเกษตรได้ในราคายุติธรรมโดยบริษัทฯจะรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรในราคาซื้อขายตามตลาดของท้องถิ่นนั้นๆ

สำนักงานทั้งประเทศในไทยและประเทศอินโดนีเซียช่วยให้เราเข้าถึงแหล่งสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในสินค้าประเภทเดียวกัน ทำให้สินค้าเกษตรของเราส่งออกไปทั่วโลก
ด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งของเรากับเกษตรกร โรงแพ็คบรรจุ ผู้รวบรวมสินค้าเกษตรทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ประสบการณ์ทางการค้าที่ยาวนานของทีมงานบริหาร ทำให้ ลินตัส อีร่า จำกัด เป็นพันธมิตรที่แท้จริงของคุณในความเป็นเลิศ

 

ชื่อบริษัท:บริษัท ลินตัส อีร่า จำกัด
ที่อยู่สำนักงาน :Level 29 The Offices at Central World
999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
โทรศัพท์ :+66 2207 2330
โทรศัพท์มือถือ:+669 6858 9045
แฟกซ์:+66 2207 2626
ปีที่จัดตั้ง:2552
ประเภทธุรกิจ:ผู้นำเข้าส่งออก และผู้จัดจำหน่ายสินค้า
ติดต่อ :อัลจะรีย์ อภิชาตมนตรี
ปีก่อตั้งขึ้น:2009
ผู้ติดต่อ:Ms. Anjaree Apichatmontree
โทรศัพท์. +669 5464 5858
อีเมล์: info@lintaserath.com

 

Level 29 The Offices at Central World

999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Email:  info@lintaserath.com,

Tel: +669 6858 9045

ขอข้อมูลทันที